Zoeken
Zoeken

Toets voor de artsen

Toets voor de artsen

Categories: Artsen
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Vanuit de Dienst Dermatologie zetten wij ons in om lepra te elimineren als gezondheidsprobleem. Ons streven is daarom om de internationaal bepaalde doelen te bereiken. Om deze te bereiken is ons voornemen om middels deze richtlijn:

  • gezondheidswerkers bewust te maken van de vastgestelde public health strategie en maatregelen, waarmee wij verwachten lepra te elimineren als gezondheidsprobleem.
  • gezondheidswerkers de juiste kennis en handvaten te bieden voor de vroege opsporing, verwijzing, diagnose, behandeling en begeleiding van lepra patiënten, waaronder ook de opsporing en screening van contacten.

Om de dienstverlening te optimaliseren, zijn wij in 2015 gestart met het implementeren van onze lepra eliminatie strategie zoals omvat in de Richtlijn Lepra Aanpak Suriname. Onderdeel hiervan is het aangaan van samenwerkingsverbanden met dienstverlenende en community organisaties, die een bijdrage kunnen leveren aan het toegankelijk maken van lepradiensten en die vroegtijdige opsporing en behandeling kunnen bevorderen.

Daarnaast is bij de Dienst Dermatologie een Sociaal-Maatschappelijke Dienst opgezet met ondersteuning van PAHO/WHO en de Maatschappelijke Dienst van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het doel is het aanbieden van sociaal-maatschappelijke en psychosociale diensten aan alle patiënten. Bij lepra patiënten wordt hierbij de nadruk gelegd op toegankelijk maken van de therapie, het bevorderen van therapietrouw en het opsporen en screenen van al hun contacten.

Show More

What Will You Learn?

  • Gezondheidswerkers hebben inzicht in de public health aanpak van lepra
  • Gezondheidswerkers hebben kennis over de vroege opsporing van lepra
  • Gezondheidswerkers hebben kennis over de preventie van verergering van het ziektebeloop
  • Gezondheidswerkers hebben kennis over lepra preventie