Zoeken
Zoeken

Aanmeldingsprocedure

Aanmeldings procedure voor niet- of on- en minvermogen verzekerden

Komt u voor het eerst op de polikliniek, dan dient u zich eerst te laten registeren bij het eerste loket.

U heeft nodig; uw ID kaart, een eventuele verwijzing van de huisarts en garantiebrief.

Indien u geen verwijsbrief/garantie brief heeft van uw huisarts, wordt u geholpen als particulier.

On- of minvermogen verzekerden, cliënten die komen voor een S.O.A. onderzoek, of een onderwijskeuring op Lepra, krijgen bij hun aanmelding bij het loket een roze handkaart. Bij elk vervolg bezoek aan de Dienst, dient u deze kaart bij u te hebben, ook al is het na jaren. Heeft u het verlegd, meld dit dan eerlijk aan de loket medewerker/ ster om te voorkomen dat u twee (2)keer in ons patiënten bestand voorkomt.

Is er een kaart voor u gemaakt dan neemt u plaats in de zaal, u wordt opgeroepen om bloed af te staan in het laboratorium voor een onderzoek op syfilis, een ziekte die alle huidaandoeningen kan “na-apen”. ( dit geldt voor alle nieuwe patiënten/cliënten)

Bent u op de poli voor screening op seksueel overdraagbare aandoeningen (geslachtziekten) dan wordt u opgeroepen door de verpleegkundige van de onderzoekskamer om een uitstrijk te maken.

U neemt weer plaats in de grote zaal en u wordt vervolgens opgeroepen door de verpleegkundige werkzaam op de kamer van de Dermatoloog voor uw consult.

Bent u klaar bij de dokter, en u krijgt een datum om terug te komen, dan dient u zich voordat u de poli verlaat eerst uw afspraak te bevestigen bij het 3e loket.

Bij uw eerst volgende bezoek, indien u uw afspraak had bevestigd, meldt u zich direct aan bij de poli verpleegkundige.

Aanmeldings procedure SZF, AZPAS, PZS verzekerden en particulieren

Voor SZF, Azpas, PZS verzekerden en particulieren (u betaald zelf) gelden de volgende regels:

  • Bij uw eerste bezoek meldt u zich s `morgens eerst aan bij het loket om een kaart te maken.
  • U doet een laboratorium onderzoek op syfilis en eventueel een soa uitstrijk.
  • Bent u klaar bij de dokter dan krijgt u een handkaart van de des betreffende arts/ specialist, aan de achterkant van deze kaart gaat de zuster op de polikliniek uw volgende afspraak voor u bevestigen.
  • Bij elk bezoek aan de arts/ specialist dient u deze kaart mee te nemen.
  • Bij elk vervolg bezoek aan de kliniek meldt u zich gelijk bij de poli zuster aan, niet meer bij het loket.

De wachttijden zijn afhankelijk van de drukte, aanvangstijd van de arts of de afspraken die gemaakt worden met de arts.

  • Komt u bij de Huidtherapeute, dan meld u zich rechtstreeks bij haar aan.
  • Komt u voor een HIV test, dan meld u zich op de afdeling Counseling & Testing aan. U pakt een nummer en wacht uw beurt af.

Het motto van de dienst luidt: “ Elke vlek en knobbel is een onderzoek waard”. Als u een vlek of knobbel heeft die u niet vertrouwd mag u deze laten nakijken door één van onze dermatologen. Indien deze het nodig acht wordt er een onderzoek verricht. Als het onderzoek uitwijst dat het gaat om lepra, wordt u op medicatie gezet. Deze kan variëren van zes (6) maanden tot één (1) jaar. De medicatie is gratis en wordt op de dienst zelf verstrekt. Er wordt een gesprek met u gevoerd over het gebruik van de medicatie.

Openingstijden zijn van Ma – Do van 7.00u – 15.00u en Vr van 7:00u – 14:30u.

De aanmeldingstijd is van 7.00- 10.00u voor de poliklinieken en van 7:00 – 12:00u voor een HIV test.

Dit is zo gesteld omdat er ook nog tijd nodig is om onderzoekingen te doen en voor uw consult bij de arts /specialist.

Het is ook mogelijk om de polikliniek in de middaguren te bezoeken, dit moet u echter zelf met de Dermatoloog afspreken.

 Wij hopen u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u een fijne dag!